Tư Tưởng Loài Người Qua Các Thời Đại

“Tư Tưởng Loài Người Qua Các Thời Đại” là cuốn sách cuối của bộ sách nghiên cứu về tri thức loài người. Tổng tập sách này trình bày một cách toàn diện sự phát triển của những tư tưởng chủ yếu về: Tôn giáo, khoa học, đạo đức, xã hội… những tư tưởng làm ảnh hưởng đến đời sống văn minh của loài người; những tư tưởng cơ bản của tri thức làm thành những đặc trưng trên các lĩnh vực như: Khoa học, thiên nhiên, địa lý, lịch sử, kỹ thuật, con người xã hội, thông tin, ngôn ngữ, sức khỏe và sự phồn vinh.

Cuốn sách được tuyển chọn cẩn thận từ một khối tư liệu rất lớn thuộc nhiều nguồn và các thời kỳ khác nhau. Để giúp bạn đọc hệ thống được những tư tưởng của các thời kỳ riêng biệt, mỗi chương sách đều có phần chỉ dẫn tham khảo.

Nội dung của cuốn sách chia làm 3 phần theo thứ tự niên đại như sau:

Phần I: Con người và thế giới huyền bí.

Chương 1: Tôn giáo sơ khai.
Chương 2: Các tôn giáo lớn ở Châu Á.
Chương 3: Kytô giáo và Hồi giáo.
Chương 4: Cuộc phân hóa của Kytô giáo.

Phần II: Con người và thế giới tư tưởng.

Chương 5: Các nhà khoa học, triết học Hy Lạp.
Chương 6: Triết học Kytô giáo và triết học Ả Rập.
Chương 7: Khoa học mới và siêu hình học.
Chương 8: Thời kỳ ý thức hệ.
Chương 9: Thế kỷ 20.

Phần III: Con người và tình nhân loại.

Chương 10: Nền đạo đức sơ khai và tư tưởng xã hội.
Chương 11: Thời cổ điển.
Chương 12: Thời kỳ Kytô giáo.
Chương 13: Thời kỳ ánh sáng.
Chương 14: Thời kỳ tiến bộ.
Chương 15: Thời lo âu.

Leave a Comment