TẠI SAO PHẢI LÀM ĐẤT TƠI XỐP TRƯỚC KHI GIEO HẠT

Làm tơi xốp để cho đất tốt hơn, làm các vi trùng, các trứng của một số loài sâu bọ chết, và quan trọng nhất là làm như thế thì cấy non mới mọc được vì cây non rễ cây còn yếu không thể cắm sâu vào trong đất cứng.Bạn đang xem: Tại sao khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp

Theo mình người ta làm như vậy để làm đất thoáng hơn và có nhiều ôxi hơn để hạt hô hấp và nảy mầm tốt hơn.

Bạn đang xem: Tại sao phải làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt

vì sao trước khi gieo hạt cần làm tơi xốp đất?

A: tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm

B: đủ độ ẩm cho hạt nảy mầm

C: đủ ánh sáng cho hạt nảy mầm

D: đủ không khícho hạt nảy mầm

vì sao trước khi gieo hạt cần làm tơi xốp đất?

A: tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm

B: đủ độ ẩm cho hạt nảy mầm

C: đủ ánh sáng cho hạt nảy mầm

D: đủ không khícho hạt nảy mầm

1. Tại sao sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay ?2. Tại sao phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt ?3. Tại sao phải bảo quản tốt hạt giống ?

1. --> Nếu đât bị úng sẽ thiếu oxi, không đủ cho hạt hô hấp.2. --> Khi hạt nảy mầm, phôi hô hấp mạnh, cần nhiều oxi nên phải làm đất tơi xốp để có đủ oxi cho cây hô hấp.3. --> Hạt đủ phôi, không bị mối mọt, mấm mốc phá hoại, hạt mới nảy mầm được.

1,Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng phải tháo hết nước ngay vì nếu đất bị úng, hạt sẽ bị thiếu không khí gây ra không phát triển được.

2, để làm đất thoáng hơn và có nhiều ôxi hơn để hạt hô hấp và nảy mầm tốt hơn.

3,Bảo quản tốt hạt giống để hạt không bị hỏng,đảm bảo chất lượng khi đem trồng,mang lại năng suất cao...

-Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay.

Nếu không tháo nước đất bị ngập làm cho hạt bị hư, không nảy mầm được.

- Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt.

Làm đất thoáng khí có nhiều oxi để hạt hô hấp, hạt sẽ nảy mầm tốt.

- Khi trời rét phải phủ rác, rơm rạ cho hạt đã gieo.

Tránh rét cho hạt, tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho sự chuyển hóa các chất giúp hạt nảy mầm tốt. Trời rét, ta phải phủ rơm, rạ cho nhiệt độ của đất tăng lên không ảnh hưởng đên hạt nảy mầm.

Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy giải thích các hiện tượng sau:

-Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay

-Phải lm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt

- Khi trời rét phải phủ rác , rơm rạ cho hạt đã gieo

- Phải gieo hạt đúng thời vụ

- Phải bảo quản tốt hạt giống


*

Lớp 0 Sinh học 14 0 Gửi Hủy

- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay.

Nếu không tháo nước đất bị ngập làm cho hạt bị hư, không nảy mầm được.

- Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt.

Làm đất thoáng khí có nhiều oxi để hạt hô hấp, hạt sẽ nảy mầm tốt.

- Khi trời rét phải phủ rác, rơm rạ cho hạt đã gieo.

Tránh rét cho hạt, tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho sự chuyển hóa các chất giúp hạt nảy mầm tốt. Trời rét, ta phải phủ rơm, rạ cho nhiệt độ của đất tăng lên không ảnh hưởng đên hạt nảy mầm.

- Phải gieo hạt đúng thời vụ.

Gieo hạt đúng thời vụ thì có đủ điều kiện thuận lợi cho hạt nảy mầm.

- Phải bảo quản tốt hạt giống.

Hạt giống tốt, không bị sâu bệnh, sâu mọt hại, chứa nhiều chất dinh dưỡng thì khả năng nảy mầm tôt.

Đúng 0
Bình luận (4)

- Nếu đất úng, cây sẽ chết (thiếu O2) => phải tháo hết nước

- Làm đất thật tơi xốp để đất thoáng khíu, cùng cấp đủ khí cho cây

- Khi trời rét, phải phủ rác, rơm rạ cho hạt đã gieo để giữ cho hạt, giúp cây nảy mầm

-Phải reo hạt đúng thời vụ thì cây mới sinh trưởng tốt vì thời vụ là sự tổng hợp các yếu tố như mưa, nắng, nhiệt độ, độ ẩm...đều gây ra sự thuận lợi cho cây

- Hạt giống bảo quản tốt thì khi đem gieo thì cây non mới sinh trưởng tốt, cây sinh trưởng tốt thì năng suất mới cao

Đúng 0
Bình luận (4)

de

Đúng 0
Bình luận (3)

Hãy giải thích các hiện tượng sau :

_ Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to , nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay

_ Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt

Lớp 6 Sinh học Sinh học 6 4 0 Gửi Hủy

- khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo nước ngay vì: Để đảm bảo cho hạt có đủ không khí để hô hấp, hạt mới không bị thối, chết

- Làm tơi xốp để cho đất tốt hơn, làm các vi trùng, các trứng của một số loài sâu bọ chết, và quan trọng nhất là làm như thế thì cấy non mới mọc được vì cây non rễ cây còn yếu không thể cắm sâu vào trong đất cứng.

Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy giải thích các hiện tượng sau :

_ Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to , nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay : vì nếu đất bị úng, hạt sẽ bị thiếu không khí gây ra không phát triển được.

_ Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt : tạo độ thông thoáng cho cây dễ hấp thu chất dinh dưỡng và dễ hô hấp trong quá trình sinh trưởng

Đúng 0 Bình luận (0)

sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng thì pải tháo nước chống ung cho hạt:để hạt khô bị thôi và làm thoáng đất

phải làm đất thật tơi xốp để thoáng khí cho đất

Đúng 0
Bình luận (0)

Tại sao trước khi gieo hạt cần phải làm đất tơi xốp?

Lớp 6 Sinh học Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm 1 0 Gửi Hủy

vì khi đất tơi xốp sẽ có đủ không khí cho hạt

Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 1:phát tán là gì? Nêu đặt điểm của các cách phát tán.

Câu 2:Những điều kiện bên trong,bên ngoài nào cần cho hạt nảy mầm? Giải thích tại sao phải làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt.

Câu 3.Trình bày đặt điểm chung của thực vật hạt kín.

Lớp 6 Sinh học Sinh học 6 3 0 Gửi Hủy

Câu 1:

Phát tán là hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa gốc cây mẹ.

-Có cánh mỏng hoặc chùm lông nhẹ ở trên đầu.

-Có gai móc vào lông của động vật,có hạt cứng,có hương thơm,có mật ngọt.

-Vỏ hạt tự nứt đổ hạt rơi ra ngoài.

-Ngoài ra,con người có thể giúp quả và hạt phát tán đi rất xa.

Câu 2:

Đủ nước,không khí,áng sáng thích hợp.

-Vì khi đất tơi xốp thì hạt sẽ dễ nảy mầm hơn.

Câu 3:

Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng,có rễ,có mạch dẫn.

Có hoa và quả chứa hat.

-Đây là một ưu thế của cây hạt kín vì hat của nó được bảo vệ tốt hơn.

-Hạt kín là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả,có môi trường sống đa dạng.

Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 1:

- Phát tán là hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống

- Có 4 cách phát tán:

+ Pháttán nhờ gió: có cánh hoặc chùm lông nhẹ

+ Phát tán nhờ động vật: có gai hoặc móc bám để dễ bám vào động vật;có hương thơm, vị ngọt để dụ động vật ăn; hạt có vỏ cứng để ko bị tiêu hóa bởi enzim tiêu hóa

+ Tự phát tán: vỏ quả có khả năng tự nứt ra khi chín

+ Phát tán nhờ con người

Câu 2:

- Điều kiện bên trong: chất lượng hạt giống

Điều kiện bên ngoài: nhiệt độ, không khí, độ ẩm

- Phải làm đất tơi xốp để hạt khi gieo có đủ không khí để phát triển

Caau3:

Đặc điểm chung:

Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,...), trong thân cỏ mạch dẫn hoàn thiện.

Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tỉến hóa hơn cả.

Đúng 0 Bình luận (0)

Câu 1: phát tán là hiện tượng quả và hạt rời xa gốc mẹ

Phát tán nhờ gió:nhẹ, có cánh hoặc chùm lôngPhát tán nhờ động vật:có gai mốc, là thức ăn cho động vậtTự phát tán:xảy ra ở quả khô nẻ. Khi quảchín vỏ hạt tự nứt hạt rơi ra ngoài

​Câu 2:những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là:

Điều kiện bên ngoài là: không khí, nhiệt độ, độ ẩm.Điều kiện bên trong là: chất lượng hạt

​ Phải làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt đểtạo điều kiện về không khí cho hạt

Câu 3:

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín (hạt kín là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả)

Cơ quan sinh dưỡng phát triển, đa dạng. Trong thân có mạch dẫn hoàn thiệnCơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt với nhiều hình dạng khác nhau. Hạt kín sinh sản bằng hạt, hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn nằm trong bầu) được bảo vệ tốt hơn (hạt kín). Đó là ưu thế của thựcvật hạt kín.​​Môi trường sống đa dạng (trên cạn, dưới nước)-hạt kín là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.

VD về cây hạt kín: cây đậu, cây bưởi, cây lúa, cây ngô, cây dừa, ...

Đúng 0 Bình luận (0)

Giải thích vì sao trước khi gieo hạt người ta thường phải làm đất tơi xốp?

Nếu đất không tơi xốp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hạt và bộ rễ của cây?

Lớp 6 Sinh học Bài 23. Cây có hô hấp không? 1 0 Gửi Hủy

- Người ta làm như vậy để làm đất thoáng hơn và có nhiều ôxi hơn để hạt hô hấp và nảy mầm tốt hơn.

- Nếu đất không tơi xốp thì hạt không hô hấp được (dẫn đến không nảy mầm được) và bộ rễ không thể đâm sâu xuống đất được (vì đất cứng mà rễ lại đang phát triển).

Đúng 0
Bình luận (0)

Giải thích vì sao khi trồng cây phải làm cho đất tơi xốp

Lớp 6 Ngữ văn 2 0 Gửi Hủy

phải làm cho dất tơi xốp vì để dễ thoáng khí , diệt cỏ hại, sâu bệnh hại.

Đúng 0
Bình luận (0)

v​ì phải làm cho đất hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, thoáng khí làm cho cây lớn nhanh

Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy giải thích các hiện tượng sau :

- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay.

- Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt.

- Khi trời rét phải phủ rác, rơm rạ cho hạt đã gieo.

- Phải gieo hạt đúng thời vụ.

- Phải bảo quản tốt hạt giống.

Lớp 6 Sinh học Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm 1 0 Gửi Hủy

Hãy giải thích các hiện tượng sau :

- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay.

=> Vì không tháo nước, đất bị ngập làm cho hạt bị hư không nảy mầm được.

- Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt.

=> Làm đất thoáng khí có nhiều ô-xi để hạt hô hấp, hạt nảy mầm tốt.

- Khi trời rét phải phủ rác, rơm rạ cho hạt đã gieo.

=> Tránh rét cho hạt, tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho sự chuyển hoá các chất giúp hạt nảy mầm tốt, trời rét, nhiệt độ thấp ta phải phủ rơm, rạ cho nhiệt độ của đất tăng lên không ảnh hưởng đến hạt nảy mầm.

- Phải gieo hạt đúng thời vụ.

=> Gieo hạt đúng thời vụ thì có đủ điều kiện thuận lợi cho hạt nảy mầm.

- Phải bảo quản tốt hạt giống.

Xem thêm: Đoc Truyện Cớ Sao Nói Không Yêu Chương Mới Nhất, Cớ Sao Nói Không Yêu

=> Hạt giống tốt không bị mọt, sâu bệnh hại, chứa nhiều chất dinh dưỡng thì khả năng nảy mầm tốt.