Tại sao nồi xoong thường làm bằng kim loại còn bát đĩa thường làm bằng sứ

*

Chỉ tìm trong tiêu đềĐược gửi bởi vì thành viên:

Dãn cách tên bằng dấu phẩy.

Mới rộng ngày: tìm kiếm this thread only tìm kiếm this diễn đàn only Hiển thị công dụng dạng chủ đề