Tại sao nói sự nghiệp thống nhất đức thống nhất italia

Tại sao nói sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất Italia và nội chiến ở Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?


Bạn đang xem: Tại sao nói sự nghiệp thống nhất đức thống nhất italia

Sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất Italia và nội chiến ở Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản vì:

Nhiệm vụ

Xoá bỏ chế độ PK, tàn dư PK, phương thức SX cũ, mở đường cho KTTBCN phát triển mạnh mẽ

Giai cấp lãnh đạo

TS,Quý tộc tư sản hoá, Quý tộc quân phiệt, chủ trại..

Động lực CM

Quần chúng nhân dân (đa số là nông dân)

Hình thức

nổ ra dưới nhiều hình thức khác nhau: Nội chiến, thống nhất đất nước

Kết quả

Lật đổ chế độ cũ, quan hệ SX cũ, lạc hậu. Thiết lập chính quyền do giai cấp tư sản lãnh đạo

Ý nghĩa

Nói lên sự thắng thế của Quan hệ SX TBCN đối với QHSXPK lạc hậu


Bài 2 Trang 169 SGK Lịch sử 10. Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất Italia đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
Bài tiếp theo
Góp ý, báo lỗi
Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Các môn khác
Văn mẫu lớp 10
Đại Số lớp 10
Hình Học lớp 10
Hóa Học lớp 10
Vật Lý lớp 10
Tiếng Anh lớp 10
Tiếng Anh lớp 10 mới
Sinh Học lớp 10
Giáo Dục Công Dân 10
Địa Lý lớp 10
Tin Học lớp 10
Lịch Sử lớp 10
Công Nghệ lớp 10
Ngữ Văn lớp 10
Góp ý, báo lỗi ×
Góp ý của bạn đã được gửi đi, chân thành cảm ơn.
Chọn vấn đề gặp phải:
Nhập nội dung gửi đi
Hủy Gửi đi
Phần ba: Lịch sử thế giới cận đại
Chương I: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Chương II: Các nước Âu - Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog
Quyền riêng tư | Điều khoản sử dụng
Kết nối với chúng tôi
*

Tải ứng dụng giải bài tập SGK
*
*

*

Tải ngay ×

Xem thêm: Tại Sao Minh Béo Bị Bắt Tại Mỹ, Diễn Viên Minh Béo Mãn Hạn Tù, Từ Mỹ Về Nước

Ứng dụng nghethuatsong.org