Tại Sao Nói Quang Hợp Quyết Định Năng Suất Của Thực Vật

- Chọn bài -Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 2: Vận chuyển các chất trong câyBài 3: Thoát hơi nướcBài 4: Vai trò của các nguyên tố khoángBài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vậtBài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bónBài 8: Quang hợp ở thực vậtBài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C, C và CAMBài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợpBài 11: Quang hợp và năng suất cây trồngBài 12: Hô hấp ở thực vậtBài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôitBài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vậtBài 15: Tiêu hóa ở động vậtBài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)Bài 17: Hô hấp ở động vậtBài 18: Tuần hoàn máuBài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)Bài 20: Cân bằng nội môiBài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở ngườiBài 22: Ôn tập chương 1

Mục lục


Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 11 trang 48: Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng?

Lời giải:

Lá là cơ quan quang hợp. Trong lá có các tế bào chứa nhiều lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các phân tử ATP, NADPH và truyền năng lượng đó đến pha cố định CO2 tạo vật chất hữu cơ cho cây. Do vậy, tăng diện tích lá sẽ làm tăng cường độ quang hợp từ đó làm tăng năng suất cây trồng.

Bạn đang xem: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật

Bài 1 (trang 50 SGK Sinh 11): Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Lời giải:

Quang hợp quyết định năng suất của thực vật vì: 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quá trình quang hợp.

Bài 2 (trang 50 SGK Sinh 11): Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

Xem thêm: Tại Sao Nói Thời Kì Gúp Ta Là Thời Kì Định Hình Và Phát Triển Của Văn Hóa Truyền Thống Ấn Độ

Lời giải:

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế:

– Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.

– Những loài cây được con người sử dụng toàn bộ sinh khối thì năng suất sinh học cũng chính là năng suất kinh tế.

Bài 3 (trang 50 SGK Sinh 11): Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Lời giải:

Các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quá trình quang hợp:

– Tăng diện tích lá (tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng): bón phân tưới nước hợp lí, sử dụng kĩ thuật chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trồng.

– Tăng cường độ quang hợp: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

– Tăng hệ số kinh tế:

+ Chọn giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ,…) với tỉ lệ cao.