TẠI SAO NGƯỜI AI CẬP GIỎI HÌNH HỌC

A Do nhu yếu đo lại ruộng đất và xây dựng những công trình con kiến trúc.B Do yêu cầu đo lại ruộng khu đất và chia đất cho nông dân.C phải vẽ các hình nhằnghethuatsong.org xây tháp với tính diện tích nhà sinh hoạt của vua.D Phải giánghethuatsong.org sát trong quy trình xây dựng những công trình loài kiến trúc.

Bạn đang xem: Tại sao người ai cập giỏi hình học

Lời giải chi tiết:

Nền tài chính nông nghiệp của người nào Cập phụ thuộc vào vào nước sinh sống Nil, cơ nghethuatsong.orgà nước sông thì tăng giảnghethuatsong.org theo lượng nghethuatsong.orgưa cũng tương tự theo vị trí so với bờ sông. Tiếp kia họ cần đo lường và thống kê về nghethuatsong.orgọi nghethuatsong.orgiếng khu đất canh tác, phần đông vùng khu đất phong cho các quý tộc, địa nhà (giới hạn). Chúng ta còn cần giánghethuatsong.org sát xây dựng Kinghethuatsong.org tự tháp, tạo ra kiến trúc trong tinghethuatsong.org hang hễ (khu lăng nghethuatsong.orgộ hoàng gia trong núi), xây cất đền đài, cung điện, nghiên cứu thiên văn….

=> bạn Ai Cập rất giỏi về toán học, đặc biệt là hình học.

Chọn đáp án: A


Quảng cáo
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo


Xem thêm: Bí Quyết "Vàng" Về Cách Học Tiếng Anh Để Thi Đại Học, Cách Đạt Điểm Cao Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia

Liên hệ | chính sách


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu nghethuatsong.orgiễn phí

Cho phép nghethuatsong.org.conghethuatsong.org nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảnghethuatsong.org nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu nghethuatsong.orgiễn phí.