Tại sao mất số 0 trong excel

Nếu như bạn là bạn mới tìm hiểu về Excel, hay những thi phảng phất new thao tác làm việc với Excel thì câu hỏi viết số 0 đằng trước một dãy số là 1 trong vấn đề cũng khá trở ngại đúng không ạ.

Mình nhớ rằng trước đây Lúc mới thực hiện Excel, mình bao gồm tiến hành nhập số điện thoại vào những ô tính tuy vậy hết sức bực mình là cđọng gửi quý phái ô tính khác là số 0 làm việc đằng trước hàng số đó đổi mới đâu mất tiêu không còn. Đúng là các dòng tưởng chừng vô cùng dễ dàng và đơn giản thôi tuy thế lại hết sức trở ngại Lúc triển khai bên trên Excel, toàn bộ rất cần phải có thủ thuật riêng của nó