Tại sao laptop không xem được video trên mạng

Máy của em bắt sóng Wi-Fi siêu khỏe (thời gian nào cũng 4 vun xanh) nhưng chỉ đọc báo được còn coi phim và clip trên mạng thì ko. Mọi tín đồ góp em nguyên ổn nhân với bí quyết hạn chế và khắc phục hiện tượng lạ bên trên.

Em xin cảm ơn!


Bạn đang xem: Tại sao laptop không xem được video trên mạng

Mu00e1y cu1ee7a em bu1eaft su00f3ng Wi-Fi ru1ea5t khu1ecfe (lu00fac nu00e0o cu0169ng 4 vu1ea1ch xanh) nhu01b0ng chu1ec9 u0111u1ecdc bu00e1o u0111u01b0u1ee3c cu00f2n coi phyên vu00e0 clip tru00ean mu1ea1ng thu00ec khu00f4ng. Mu1ecdi ngu01b0u1eddi giu00fap em nguyu00ean nhu00e2n vu00e0 cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng tru00ean.

Em xin cu1ea3m u01a1n! ","product_id":0,"type":0,"date":1337995116,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4106/345830/tai-sao-laptop-khong-xem-duoc-phim-va-clip-online.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"daisonglong123","name":"tuy nhiên long","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"waitfovme76


2 lu1ed7i tru00ean lu00e0 lu1ed7i thu00f4ng du1ee5ng vu00ec khi bu1ea1n muu1ed1n coi phyên ổn hay Clips online thu00ec bu1ea1n phu1ea3i cu00e0i Flash vu00ec lash lu00e0 1 chu01b0u01a1ng tru00ecnh hu1ed7 tru1ee3 xem phim tru1ef1c tuyu1ebfn nu1ebfu khu00f4ng vu00e0o u0111u01b0u1ee3c thu00ec nguyu00ean nhu00e2n u0111u1ea7u tiu00ean lu00e0 Flash , u0111u00f4i lu00fac Flash cu1ee7a chu00fang ta bu1ecb lu1ed7i nu00ean viu1ec7c cu1eadp nhu1eadt chu00fang lu00e0 u0111iu1ec1u cu1ea7n thiu1ebft. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345830,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

Trường hòa hợp nếu như nghe nhạc coi Video Online thẳng trên trang Web thì bạn phải kích hoạt “Enable” Script ActiveX của Windows với cài đặt FlashPlayer 10 Active sầu thực hiện bằng phương pháp chúng ta vào Control Panel msống hình tượng Internet Options > chọn thẻ Security > lựa chọn tiếp Custom Level Lúc vỏ hộp thoại Security Settings - Internet zone hiện ra thì kiếm tìm mục Script ActiveX controls marked safe for scripting với click lựa chọn Enable hoặc cliông xã chọn Enable không còn tất cả những mục trong vỏ hộp thoại Security Settings - Internet zone rồi nhận nút ít OK. Sau đó, các bạn hãy gỡ vứt FlashPlayer "cũ" rồi download về cài đặt lại và kích hoạt FlashPlayer 10 Active http://fpdownload.macrotruyền thông media.com/get/fla... - Hoặc ngôi trường thích hợp thiết bị đang có thiết lập Flash Player thì bạn có thể kích hoạt Flash bằng cách sử dụng ứng dụng Toggle Flash mua miễn phí trên http://flash.melameth.com/togflash.myêu thích tương thích với tất cả Windows/Vista/7, hưởng thụ sản phẩm mua sẵn Microsoft.NET Framework 2.0 http://www.microsoft.com/Net/Download.as... Với phương pháp này bạn cũng có thể bật/tắt Flash nkhô hanh hơn. Trước Khi setup chúng ta phải đóng góp IE, cùng sau khoản thời gian sở hữu kết thúc thì mang đến chạy lại IE lúc đó chúng ta đang thấy hình tượng của TF trên tkhô giòn dụng cụ. Khi bọn họ hy vọng bật/tắt Flash thì chỉ cần bấm vào biểu tượng này, rồi nhận Refersh để làm tươi mới lại trang Web là xong xuôi. - Hoặc chúng ta cũng có thể kích hoạt Flash bởi chương trình ftp://jcitssystems.com/pub/NoFlash/NoFla... Sau Lúc cài đặt, lịch trình sẽ được hiển thị dưới thanh khô system stray > bạn kích con chuột vào rồi chọn Flash On . Hoặc chọn Flash Off .


Tru01b0u1eddng hu1ee3p nu1ebfu nghe nhu1ea1c coi Video Online tru1ef1c tiu1ebfp tru00ean trang Web thu00ec bu1ea1n cu1ea7n ku00edch hou1ea1t “Enable” Script ActiveX cu1ee7a Windows vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t FlashPlayer 10 Active thu1ef1c hiu1ec7n bu1eb1ng cu00e1ch bu1ea1n vu00e0o Control Panel mu1edf biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Internet Options > chu1ecdn thu1ebb Security > chu1ecdn tiu1ebfp Custom Level Khi hu1ed9p thou1ea1i Security Settings - Internet zone hiu1ec7n ra thu00ec tu00ecm mu1ee5c Script ActiveX controls marked safe for scripting vu00e0 cliông xã chu1ecdn Enable hou1eb7c cliông chồng chu1ecdn Enable hu1ebft tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c mu1ee5c trong hu1ed9p thou1ea1i Security Settings - Internet zone ru1ed3i nhu1ea5n nu00fat OK. Sau u0111u00f3, bu1ea1n hu00e3y gu1ee1 bu1ecf FlashPlayer "cu0169" ru1ed3i download vu1ec1 cu00e0i u0111u1eb7t lu1ea1i vu00e0 ku00edch hou1ea1t FlashPlayer 10 Active sầu http://fpdownload.macrotruyền thông.com/get/fla... - Hou1eb7c tru01b0u1eddng hu1ee3p mu00e1y u0111u00e3 cu00f3 cu00e0i Flash Player thu00ec bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 ku00edch hou1ea1t Flash bu1eb1ng cu00e1ch du00f9ng phu1ea7n mu1ec1m Toggle Flash tu1ea3i miu1ec5n phu00ed tu1ea1i http://flash.melameth.com/togflash.msay mê tu01b0u01a1ng thu00edch vu1edbi mu1ecdi Windows/Vista/7, yu00eau cu1ea7u mu00e1y cu00e0i su1eb5n Microsoft.NET Framework 2.0 http://www.microsoft.com/Net/Download.as... Vu1edbi cu00e1ch nu00e0y chu00fang ta cu00f3 thu1ec3 bu1eadt/tu1eaft Flash nkhô cứng hu01a1n. Tru01b0u1edbc khi cu00e0i u0111u1eb7t chu00fang ta nu00ean u0111u00f3ng IE, vu00e0 sau thời điểm cu00e0i chấm dứt thu00ec đến chu1ea1y lu1ea1i IE khi u0111u00f3 chu00fang ta su1ebd thu1ea5y biu1ec3u tu01b0u1ee3ng cu1ee7a TF tru00ean tkhô nóng cu00f4ng cu1ee5. lúc chu00fang ta muu1ed1n bu1eadt/tu1eaft Flash thu00ec chu1ec9 cu1ea7n nhu1ea5n vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng nu00e0y, ru1ed3i nhu1ea5n Refersh u0111u1ec3 lu00e0m tu01b0u01a1i mu1edbi lu1ea1i trang Web lu00e0 kết thúc. - Hou1eb7c bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 ku00edch hou1ea1t Flash bu1eb1ng chu01b0u01a1ng tru00ecnh ftp://jcitssystems.com/pub/NoFlash/NoFla... Sau Lúc cu00e0i u0111u1eb7t, chu01b0u01a1ng tru00ecnh su1ebd u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3n thu1ecb du01b0u1edbi thanh hao system stray > bu1ea1n ku00edch chuu1ed9t vu00e0o ru1ed3i chu1ecdn Flash On . Hou1eb7c chu1ecdn Flash Off .","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345830,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

Xem thêm: Tại Sao Nhật Bản Không Trở Thành Nước Thuộc Địa, Bài 12 : Nhật Bản Giữa Thế Kỉ Xix

Tại sao bản thân không coi được phim trực tuyến đường. Sau lúc sở hữu win thì vào những trang coi phim trực con đường bản thân ko coi được