Tại sao không tính tổng được trong excel

Excel mang lại nghethuatsong.org 365Excel đến nghethuatsong.org 365 dành cho lắp thêm MacExcel mang đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

quý khách sử dụng hàm SUMIF để tính tổng những quý giá trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí nhưng mà chúng ta xác định. Ví dụ: trả sử vào một cột cất những số, bạn chỉ muốn tính tổng hầu hết giá trị to hơn 5. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện bí quyết sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu mong muốn, chúng ta có thể vận dụng tiêu chuẩn cho một phạm vi, rồi tính tổng các cực hiếm tương ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị vào phạm vi C2:C5, trong các số đó các ô tương ứng sống phạm vi B2:B5 bởi "John".

Bạn đang xem: Tại sao không tính tổng được trong excel


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về kết quả không đúng mực khi bạn sử dụng nó nhằm khớp các chuỗi dài thêm hơn nữa 255 ký kết từ bỏ hoặc với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF bao gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô người mua muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô vào mỗi phạm vi phải là số hoặc thương hiệu, mảng xuất xắc tđắm đuối chiếu chứa số. Giá trị trống và quý hiếm văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được lựa chọn rất có thể cất những ngày ở format Excel tiêu chuẩn chỉnh (ví dụ mặt dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tmê mẩn chiếu ô, văn uống bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Có thể bao gồm những ký từ bỏ đại diện - lốt chnóng hỏi (?) để khớp với ngẫu nhiên ký kết tự đối kháng làm sao, lốt sao (*) để khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký từ như thế nào. Nếu bạn có nhu cầu tra cứu một lốt chnóng hỏi tuyệt vệt sao thực thụ, hãy gõ vệt vấp ngã (~) trước ký từ.

Ví dụ: tiêu chuẩn rất có thể được biểu thị là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn uống bản hoặc mọi tiêu chí bao quát đặc trưng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, không cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu người dùng muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định vào đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định vào đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range tất cả thuộc kích thước cùng mẫu thiết kế cùng với dải ô. Nếu ko thì năng suất có thể sẽ ngăn cách với công thức và tính tổng một dải ô bắt đầu cùng với ô thứ nhất trong ô sum_range mà lại bao gồm thuộc form size với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được tính tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

lấy ví dụ 1

Sao chnghiền dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây với dính vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để bí quyết hiển thị tác dụng, hãy lựa chọn chúng, nhận F2 và tiếp đến nhận Enter. Nếu buộc phải, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp thấy toàn bộ tài liệu.

Xem thêm: Liệu Có Tồn Tại Sao Lại Yêu Một Người Thay Vì Một Người Khác?

Giá trị Bất đụng sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$300,000

$400,000

Công thức

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$21,000

$28,000

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản to hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các quý hiếm tài sản lớn hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị gia sản bởi $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" và C2,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những quý giá gia sản to hơn cực hiếm tại C2.

$49,000

lấy một ví dụ 2

Sao chxay dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây với dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị công dụng, nên chọn lựa chúng, dìm F2 với sau đó dìm Enter. Nếu bắt buộc, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp thấy tất cả dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng doanh thu của cục bộ thực phẩm trong team "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lệch giá của cục bộ thực phđộ ẩm trong nhóm "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn cục thực phđộ ẩm có tên dứt là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn bộ thực phẩm ko nằm trong đội như thế nào.

Xem thêm: Public - Học Trò Thời Nay

$400

Đầu Trang

Quý Khách nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cùng toàn bộ các tmê say đối đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm SUMSQ cộng những cực hiếm sau thời điểm triển khai phnghiền toán bình pmùi hương trên mỗi quý giá đó


Chuyên mục: Hỏi Đáp