TẠI SAO ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI PHẢI CÓ NHỮNG ĐOẠN UỐN CONG

Tại sao trên tuyến đường ống dẫn hơi buộc phải bao gồm đoạn được uốn nắn cong (H.30.1).Hãy vẽ lại hình của đoạn ống này khi đường ống nóng lên, rét mướt đi ?

Bạn đang xem: Tại sao đường ống dẫn hơi phải có những đoạn uốn cong

*

Cần gồm khu vực uốn cong trên tuyến đường ống dẫn khá nhằm khi ánh nắng mặt trời tăng ống nsống ra,nếu như không thì Khi nhị đầu ống chạm nhau sẽ khởi tạo lực Khủng làm gãy đường ống.


Xem thêm: Tại Sao Chi Phí Phần Cứng Trong Hệ Csdl Khách Chủ Giảm, Tại Sao Chi Phí Phần Cứng Trong Hệ Csdl Khách

Giải các bài xích tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học khác • Trả lời thắc mắc C1 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Thể tích của những hóa học... • Trả lời câu hỏi C2 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Trong các hóa học rắn,... • Trả lời câu hỏi C3 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Tìm một thí dụ hội chứng... • Trả lời câu hỏi C4 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Nhiệt kế vận động... • Trả lời thắc mắc C5 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Điền vào mặt đường chnóng... • Trả lời câu hỏi C6 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Mỗi chất có nóng tung... • Trả lời câu hỏi C7 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Trong thời hạn rét... • Trả lời câu hỏi C8 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Chất lỏng tất cả cất cánh khá... • Trả lời câu hỏi C9 trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Tại ánh sáng nào thì... • Trả lời câu hỏi C1. II VẬN DỤNG trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Trong các giải pháp sắp xếp... • Trả lời thắc mắc C2. II VẬN DỤNG trang 89 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Nhiệt kế nào tiếp sau đây... • Trả lời câu hỏi C3. II VẬN DỤNG trang 90 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Tại sao trên phố... • Trả lời thắc mắc C4. II VẬN DỤNG trang 90 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Hãy thực hiện các số... • Trả lời thắc mắc C5. II VẬN DỤNG trang 91 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 An với Bình thuộc luộc... • Bài 6 (trang 91 SGK Vật Lý 6) Hình 30.3 vẽ đường... • Trả lời thắc mắc Ô CHỮ VỀ SỰ CHUYỂN THỂ trang 91 - Bài 30 - SGK môn Vật lý lớp 6 Hàng ngang1. Tên hotline sự...