Tại Sao Cơ Thể Người Không Tiêu Hóa Được Xenlulozo

Bài 1 trang 59 SGK Sinh học tập 10

Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10

Bài 3 trang 59 SGK Sinh học tập 10

Bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10

Câu 1 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học 10

Câu 2 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 3 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học 10

Câu 4 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học 10

Sơ đồ dưới đây mô tả những con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi thương hiệu chấm gạch ốp chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư vượt trong tế bào thì nồng độ hóa học nào đã tăng một phương pháp bất thường?

Tại sao khung người người có thể tiêu hóa được tinh bột cơ mà lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?

Tất tần tật về enzim với vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa đồ chất

Trả lời câu hỏi Sinh 10 bài bác 14 trang 57

Trả lời thắc mắc Sinh 10 bài 14 trang 59


*