TẠI SAO CHỮ AMBULANCE TRÊN XE CỨU THƯƠNG LẠI IN NGƯỢC

Em thấy không chỉ nghỉ ngơi nước ngoài nhưng mà cả toàn quốc có khá nhiều xe cứu thương in dòng chữ AMBULANCE ngược.Vì sao lại buộc phải có tác dụng vậy, những bác bỏ cao nhân cho em xin thêm chút ít đọc biết ạ