Tại sao cần phải chia tài sản chung của vợ chồng khi một bên chết trước

Quản lý và chia tài sản chung vợ chồng khi một bên chết theo quy định của pháp luật? nguyên tác phân chia tài sản khi ly hôn? Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn?


Tóm tắt câu hỏi:

Chồng tôi chết do tai nạn giao thông. Lúc này, tôi có quyền gì đối với tài sản chung vợ chồng?

Luật sư tư vấn:

Khi chồng bạn chết thì hôn nhân giữa bạn và chồng sẽ chấm dứt. Bạn chưa chưa cho biết là chồng bạn có viết di chúc để lại trước khi chết hay không và hai bạn có thỏa thuận gì về chế độ tài sản trong thời kỳ hôn nhân không nên theo điều 66, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định:

 “1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

Bạn đang xem: Tại sao cần phải chia tài sản chung của vợ chồng khi một bên chết trước

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác”.

Xem thêm: Tại Sao Không Thấy Bạn Bè Trên Facebook Điện Thoại, Máy Tính, Pc

Vậy trong trường hợp của bạn sẽ có những khả năng xảy ra như sau:

Thứ nhất, chồng bạn có để lại di chúc yêu cầu người khác quản lý di sản thừa kế hoặc những người thừa kế khác thỏa thuận một người đứng ra quản lý di sản thừa kế của chồng bạn. Nếu chồng bạn không để lại di chúc và những người thừa kế không có thỏa thuận gì về người quản lý di sản thừa kế của chồng bạn thì bạn sẽ là người quản lý di sản thừa kế.

*

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ đóng góp tài sản của con cái:1900.6568

Đối chiếu theo các quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn có chung sống với mẹ bạn sau khi bố mẹ bạn ly hôn, trong quá trình chung sống, mọi chi phí trong nhà đều cho bạn chi trả, tất cả đều xuát chi từ tài khoản của bạn, nay mẹ bạn muốn đuổi bạn ra khỏi nhà, nếu trong trường hợp bạn chứng minh được mẹ bạn cũng có khả năng chi trả, nhưng lại chỉ có một mình bạn đứng ra chi trả, thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu phần chi phí đóng của mình cho mẹ bạn trong thời gian chung sống.