Không thể đi tắt

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng một mình cảnh sát, tòa án hay nhà tù không thể duy trì được đạo lý của xã hội.

Những nghiên cứu tại Anh và Mỹ cho thấy các phương pháp làm việc thông thường của cảnh sát như điều tra, bắt giữ, khởi tố tác động rất ít đến việc giảm tỉ lệ tội phạm xã hội hoặc chỉ giảm trong ngắn hạn, mặc dù đây là cách chúng ta thường làm (chẳng hạn tháng 12 này ngành công an mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm và đây không phải là đợt cao điểm đầu tiên). Hoạt động của công an, cảnh sát sẽ có hiệu quả hơn nếu kết hợp với các thiết chế khác như gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Như vậy để có cách làm bền vững hơn, cần thiết phải có thêm các giải pháp can thiệp về mặt xã hội. Chẳng hạn như Hội đồng phát triển xã hội của Canada đã chứng minh qua các nghiên cứu rằng sẽ giảm được tội phạm và bạo lực trong xã hội nếu chúng ta giải quyết được những mầm mống ngay trong thời niên thiếu của con người.

Nghiên cứu của Trung tâm quốc tế ngăn ngừa tội phạm cho thấy mỗi đôla đầu tư cho trẻ em các gia đình “có nguy cơ” để chúng hưởng được nền giáo dục học đường (ít nhất là hết được bậc trung học cơ sở) thì xã hội sẽ nhận lại được 3,5-7 đôla sau này, bởi lúc đó đã có được những cá nhân hội nhập tốt hơn vào xã hội và nguồn nhân lực cũng có trình độ cao hơn, nhận thức cao hơn nên những vấn đề xã hội giảm đi đáng kể.

Giải quyết các vấn đề xã hội không thể đi tắt bằng các chiến dịch hay các đợt vận động, mà phải có những chiến lược dài hơi hơn. Càng không thể giải quyết chỉ bằng phát triển kinh tế mà còn phải phát triển về văn hóa và xã hội. Những chính sách tạo ra phân tầng xã hội (tạo ra những nhóm được ưu đãi và những nhóm bị thiệt thòi) sẽ làm xã hội phải đối mặt với các vấn đề trầm trọng hơn.

Leave a Comment