Các bài đăng trên website nghethuatsong.org có thể là các bài viết được sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet, hoặc được viết bởi chủ sở hữu website, hay do đóng góp của các độc giả của Nghệ thuật sống.

Các bạn có quyền tự do đăng tải lại các bài đăng trên website này mà không cần xin phép, bởi đơn giản, những bài đăng ở đây có thể giúp ích cho nhiều người, nếu bạn giúp chia sẻ cho người khác… thì đó là bạn đang làm việc tốt, chúng tôi ủng hộ điều đó. Do vậy, mọi bài viết trên website này đều gắn mác un-copyright. Bạn được quyền tự do sao chép, tự do chia sẻ.